Uhřice

Obec Uhřice

  Uhřice 91, 679 63 V. Opatovice

  533 533 611

  obec@uhrice.eu

  www.uhrice.eu

  První písemná zmínka: z r. 1078

  Počet obyvatel: 307 (k 31.12.2016)

  Katastrální plocha: 655,68 ha

  Nadmořská výška: 406 m.n.m.

  Zobrazit na mapěObec Uhřice patří k nejstarším obcím Malé Hané. Leží na úpatí kopce Vrchhora (554 m.n.m.). Jméno vsi je čelední – pochází ještě z doby, kdy byl všechen nemovitý majetek celému rodu (ves obývajícímu) společný. První písemná zmínka o Uhřicích (tehdy Vgerczy) je z roku 1078. Na podporu hospodářského života zde byla založena 13.2.1866 Občanská záložna. Její budova dnes slouží obecnímu úřadu. Na pěkné návsi stojí malá kaplička se zvonicí.
Lesy nad obcí jsou ideálním terénem pro houbaře a milovníky přírody. Přes Vrchhoru vede modrá turistická značka z Jaroměřic na Skřípov, ke které lze snadno dojít po cestě z jižního konce návsi. Lesní vodní nádrž Lipina (odbočka ze silnice cca 750 m jižně od okraje obce) je příležitostí pro milovníky koupání v přírodě a sportovní rybáře.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Historie a znak obce

První písemná zpráva o existenci osady pochází z r.1078. Údělný kníže olomoucký Ota a jeho manželka Eufemie založili 3. února t.r. klášter sv.Štěpána na Hradišti u Olomouce, jemuž současně darovali dvůr Úsobrno s přilehlými vesnicemi. Dva dny nato potvrdil založení kláštera a jeho obdarování i kníže Vratislav a přidal klášteru ještě ves Uhřice se třemi poplužími, dvěma oráči a desíti koňmi. Později byly Uhřice součástí šebetovského panství, které bylo majetkem hradišťského kláštera až do jeho zrušení v r.1784.
Z r.1691 pochází nejstarší obecní pečeť s motivy radlice, krojidla a dvou křížků ve vykrajovaném štítě. Zatímco symboly radlice a krojidla mají prezentovat zemědělský charakter osady, křížky bezesporu upomínají na bývalou klášterní vrchnost (tlapaté kříže se často objevují v heraldické symbolice hradišťských premonstrátů v 17. i v 18.století – nejbližší příklad využití této figury na obecní pečeti nalezneme v nedalekých Knínicích).
Uprostřed obce stojí kaple – současně zvonice, v jejímž interiéru byla uchována dřevěná polychromovaná socha Panny Marie s Jezulátkem, patrně práce z počátku 16.století, později přeřezávaná. Právě stylizovaný objekt zvonice byl zvolen hlavní figurou návrhu obecního znaku. Příliš frekventované zamědelské symboly z obecní pečeti byly nahrazeny dominantní zelenou barvou, připomínkou dlouhodobé církevní vrchnosti zůstaly tlapaté křížky po stranách. Vzácnou mariánskou plastiku symbolizují zlaté koruny, vznášející se nad nimi.
Z návrhu znaku vychází i zjednodušený návrh obecního praporu,
vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi vexilologické tvorby.

TURISTIKA

Občanská záložna

V druhé polovině 19. století dochází v našich zemích k velkému rozvoji průmyslu a zvýšení zemědělské produkce. K financování a podpoře nových aktivit byly zakládány nové spořitelny, záložny a banky. Jejich duší a hybatelem bývali vzdělaní místní lidé s patřičným rozhledem, předvídavostí a schopností činu. V Uhřicích to byl řídící učitel František Totůček, který Občanskou záložnu také 48 roků řídil. Byla založena 13.února 1866 a patřila k nejstarším na Moravě. Byla hospodářskou oporou nejen uhřickým občanům, ale i občanům ze sousedních 13 obcí. Ve dnech 4. a 5. července slavila záložna své sedmdesáté jubileum, na jeho počest byl vysázen třešňový sad na Květnici – jaký krásný symbol.

Uhřická náves a kaplička

Dominantou pěkné, výstavné návsi je úhledná kaplička a památník padlým vojákům v obou světových válkách. V kapličce bývala krásná dřevěná polychromovaná socha Panny Marie s Jezulátkem, patrně práce z počátku 16.století, později přeřezávaná. Nyní je umístěna v kostele v Cetkovicích.

Další turistické aktivity

Zdejší terény jsou vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku, za příhodných sněhových podmínek i pro lyžování (běžky). Lesní terény zvou k houbaření a sběru lesních plodů. Možnost rybaření na nádrži Lipina (revír ZO MRS Konice).

TIPY NA VÝLET

Vrchhora

Uhřice leží na úpatí kopce zvaného Vrchhora, který se zvedá do výšky
554 m. Již z obce je velmi daleký a rozkošný pohled na jih, na západ a na sever přes celou Malou Hanou. Na samý vrchol vede cesta ze spodního konce návsi přímo na východ. Na hřebenu narazíte na modrou turistickou značku, která míří od Jaroměřic na jih. Pokud si vyberete jižní směr, zavede vás na Pohoru (4?km, možnost občerstvení) na okraj přírodního parku Řehořkovo Kořenecko, kde můžete vybírat z mnoha možností další cesty.

Lipina

Ještě předtím než se vykoupeme ve vodní nádrži Lipině - malý výlet do historie. V letech 1926-30 bylo provedeno scelování a odvodnění pozemků. Vodní nádrž byla postavena v roce 1929 jako součást důmyslného systému závlahy luk. Loukami pod obcí protéká Uhřický potok, který pramení u Borotína a sbírá přítoky ze Světlé, Cetkovic a Uhřic. Mnozí rolníci využívali již dříve této vody k zavlažování svých luk a věnovali této práci mnoho času a námahy. Aby se mohlo zavodňování provádět snadněji, byla na regulovaném potoce zřízena řada stavítek. Závlaha se prováděla výtopami vodou akumulovanou v Cetkovických nádržích a našem rybníku Lipina. Příjemné koupání.
Přístup k nádrži po cestě, odbočující 750 m na jih od obce ze silnice směrem na východ (k lesu).

 

Svazek obcí Malá Haná

Náves 168

679 38 Cetkovice

IČ: 70972818