GDPR

Informace ke GDPR

Svazek obcí Malá Haná, IČ:70972818, Náves 168, 679 38 Cetkovice, bude ke dni 25.května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů jednou s povinností svazku obcí je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svazek obcí Malá Haná  jmenoval ke dni 25. května 2018 jako pověřence Ing. Michaelu Müllerovou, email: mmullerova@volny.cz.

Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete na webu mvcr.cz.

Dokumenty:

 

Svazek obcí Malá Haná

Náves 168

679 38 Cetkovice

IČ: 70972818