Archiv úřední desky

Dokument Vyvěšeno Sňato

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2023

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

Rozvaha k 31.12.2023

Příloha č.1/2023

4.4.2024 29.4.2024
Návrh střednědobého výhled rozpočtu Svazku obcí Malá Haná 2024 - 2026 23.11.2023 02.01.2024
Návrh Rozpočtu Svazku obcí Malá Haná pro rok 2024 23.11.2023 02.01.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
3.4.2023 4.5.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2022 19.12.2022 02.01.2024
Schválený rozpočet Svazku obcí Malá Haná pro rok 2023 19.12.2023 02.01.2024
Návrh Rozpočtu Svazku obcí Malá Haná pro rok 2023 12.11.2022 19.12.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
26.5.2022 24.6.2022
Schválený Závěrečný účet za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
Rozvaha k 31.12.2021
Příloha k 31.12.2021
24.06.2022 22.12.2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Malá Haná pro rok 2022 22.12.2021 19.12.2022
Návrh Rozpočtu Svazku obcí Malá Haná pro rok 2022 24.11.2021 13.12.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Malá Haná 2023-2025 22.12.2021 19.12.2022
Návrh střednědobého výhled rozpočtu Svazku obcí Malá Haná 2023 - 2025 24.11.2021 13.12.2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Malá Haná pro rok 2021 4.1.2021 31.12.2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Malá Haná do roku 2024 9.1.2020 31.12.2021
Schválený Závěrečný účet za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
Rozvaha k 31.12.2020
Příloha k 31.12.2020
31.5.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatřeni č. 1/2021 11.10.2021 24.11.2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2020
11.5.2021 31.5.2021
Schválený rozpocet Svazku obcí Malá Haná pro rok 2020 16.12.2019 31.12.2020
Schválený Závěrečný účet za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019
Příloha k 31.12.2019
16.7.2020 11.5.2021
Rozpočtové opatřeni č. 1/2020 9.3.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatřeni č. 2/2020 22.6.2020 31.12.2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2019
5.6.2020 16.7.2020
Návrh rozpočtu Svazku obcí Malá Haná pro rok 2020 25.11.2019 9.1.2020
Návrh střednědobého výhled rozpočtu Svazku obcí Malá Haná do roku 2024 25.11.2019 9.1.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2019 10.11.2019 31.12.2019
Schválený Závěrečný účet za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018
Výkaz zisku a ztráty 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
Rozvaha 2018
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2018
6.6.2019 31.12.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 9.5.2019 27.5.2019
Schválený rozpočet Svazku obcí Malá Haná pro rok 2019 16.1.2019 25.11.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 MRG MH (od 2020) 16.1.2019 25.11.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2018 16.1.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2018 10.12.2018 31.12.2018
Návrh rozpočtu Svazku obcí Malá Haná pro rok 2019 30.11.2018 17.12.2018
Návrh střednědobého výhled rozpočtu do roku 2023 MRG MH (od 2020) 30.11.2018 17.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 15.10.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 19.7.2018 31.12.2018
Schválený Závěrečný účet MRG MH 2017
Zápis z přezkoumání hospodaření MRG MH 2017
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz pro hodnocení rozpočtu
Rozvaha
Příloha
Přehled o změnách vlastního kapitálu
19.7.2018 27.5.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018 9.6.2018 31.12.2018
Návrh Závěrečného účtu MRG MH 2017
Zápis z přezkoumání hospodaření MRG MH 2017
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz pro hodnocení rozpočtu
Rozvaha
Příloha
Přehled o změnách vlastního kapitálu
4.6.2018 20.6.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 7.1.2018 7.1.2018 19.7.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2017 7.1.2018 31.1.2018
Schválený rozpočet Svazku obcí Malá Haná pro rok 2018 21.12.2017  
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 MRG MH (od 2019) 21.12.2017  
Rozpočtové opatření č. 3/2017 12.12.2017 31.1.2018
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu  do roku 2022 MRG MH (od 2019) 23.11.2017 11.12.2017
Návrh rozpočtu Svazku obcí Malá Haná pro rok 2018 22.11.2017 11.12.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 17.7.2017 31.1.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2017 21.6.2017 31.1.2018
Schválený záverečný účet Svazku obcí Malá Haná za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Malá Haná za rok 2016

5.6.2017 20.6.2018
Rozpočet Svazku obcí Malá Haná pro rok 2017 20.3.2017 21.12.2017
Rozpočtový výhled Svazku obcí Malá Haná 2018 - 2021 20.3.2017 21.12.2017
 

Svazek obcí Malá Haná

Náves 168

679 38 Cetkovice

IČ: 70972818