Přehled akcí na měsíc ČERVEN 2018 v Mikroregionu Malá Haná

VELKÉ  OPATOVICE:
20.5.-3.6.  Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ VO
– pořádá ZUŠ + Památník města – otevřeno: každou Ne dle otevírací doby v MKC - vestibul st. kina
3.6.    Dětský den – pořádá RC Motýlek – program: pohádka „Povídání o pejskovi a kočičce“, aguazorbing. 3G trenažér, skákací boty, skákací hrad a trampolína, soutěže pro děti, tvořivé dílničky, malování na obličej, tetování, pramínkování vlasů, ukázka hasičské techniky a další program – občerstvení zajištěno - prostory zámeckého parku a sálu – začátek ve 14 hod.
7.6.    Klub mladých důchodců – další pravidelná schůzka – na programu opékání buřtů ve Velké Roudce – začátek v 16:30 hod.
9.6.    Víkend otevřených zahrad a Muzejní noc – pořádá odbor kultury – je připraven bohatý program: 14 hod. Koncert ke Dni otců v kostele sv. Jiří (ZUŠ VO); 14-18 hod. Lesní pedagogika pro děti i dospělé se Zdenkem Toulem u zámecké lípy; 15:30 hod. I. procházka parkem (teaTrum) – sraz před MěÚ; 17 hod. Kouzlo Indie – beseda s Marií Riou Rychlíkovou, průkopnicí ajurvédy v ČR v Zámeckém sále; 17:30 hod. II. procházka parkem (teaTrum) – sraz před MěÚ; 18 hod. promítání filmu „Planeta Česko“ v kině; 19 hod. Lidové písničky Malé Hané v podání souborů Cantilo a Fermáta v MKC; 20 hod. promítání filmu „Planeta Česko“ v kině – kostel sv. Jiří, MKC a Památník města otevřeny od 14-23 hod. – vstup na celou akci zdarma – občerstvení zajištěno
9.6.        Putování za šamotovým plátkem – pořádá KČT VO – 44. ročník – pěší trasy: 7, 10, 17, 26, 35 a 50 km a 40, 75 a 100 km cyklotrasy – start: 6-10 hod. na fotbalovém hřišti – cíl: do 18 hod. na fotbalovém hřišti ve VO - startovné: 30 Kč dospělí a 15 Kč děti (děti do 6 let zdarma)
9.6.    Koncert ke Dni otců – pořádá ZUŠ VO – vystoupí učitelé ZUŠ a hosté – kostel sv. Jiří – začátek v 14 hod.
9.6.    Hydroterapie – Léčba vodou – pořádá Klub zdraví VO – přijde poradit p. Jaroslav Horák – absolvent kurzu hydroterapie ve Švédsku – prostory RC Motýlek – začátek v 18 hod.
11.6.    Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové – téma: Základní problémy při výchově a vzdělávání dětí ve věku 6-15 let a Jak vychovat slušného člověka v letech 6-15 – stálé kino VO – začátek v 15 hod. – vstupné: 90 Kč
12.6.    Zahradní slavnost – pořádá MŠ II – začátek ve 14:30 hod.
16.6.    Dětský jezdecký den – pořádá Jezdecká stáj Victoria –  můžete se těšit na jezdecké hry, ukázky drezury a parkurového skákání, výstavu zemědělské a hasičské techniky, výstavu hospodářských zvířat a myslivosti, vojenskou střelnici a další atrakce – je připraven program pro děti – skákací hrad a bohaté občerstvení – na louce u JZD zemědělců – začátek ve 14 hod.
18.6.    Závěrečný koncert žáků ZUŠ VO – MKC – začátek v 17 hod.
21.6.    Běh naděje – pořádá TJ Sokol – 4. ročník sportovně-společenské humanitární akce – nádvoří zámku - vstup do stálého kina – prezentace pro veřejnost – odpoledne v 16:15-16:50 hod. - start: v 17 hod.
21.6.    Vystoupení žáků LDO ZUŠ VO – vystoupení pro žáky ZŠ
22.6.    Vystoupení žáků LDO ZUŠ VO – vystoupení pro žáky ZŠ
23.6.    Turistický výlet do údolí Bystřice – pořádá KČT VO – trasa cca 15 km – odjezd v 7:30 hod. od sokolovny ve VO – cena: člen KČT VO 220 Kč; nečlen 270 Kč, dítě člen 190 Kč; dítě nečlen 230 Kč – přihlášky na tel.č.: 604 332 874 nebo j.coufalikova@seznam.cz
24.6.        Farní den – pořádá Římskokatol. farnost - mše svatá v kostele sv. Jiří ve 14 hod. – po mši setkání v Orlovně
28.6.    Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků – stálé kino – začátek v 9:30 hod.

 


BOROTÍN:
30.6.     Zahájení prázdnin na koupališti Borotín
– Myslivecký den – zajišťuje MS Vanovice – Borotín - dobrou náladu s sebou - můžete se těšit na mnoho soutěží a cen, a kvalitní bohaté občerstvení - opékané ryby, myslivecká kuchyně - k tanci a poslechu hraje reprodukovaná hudba - začátek ve  14 hod.

CETKOVICE:
2.6.     Nohejbalový turnaj
  - víceúčelové hřiště - zájemci se musí předem zaregistrovat na: starosta@cetkovice.cz -  bohaté občerstvení zajištěno
23.6.    Dětské sportovní odpoledne – areál kulturního domu


MALÁ  ROUDKA – SKOČOVA  LHOTA:
9.6    Firemní turnaj v malé kopané
– víceúčelové hřiště v M. Roudce – začátek v 8 hod.
23.-24.6.  Lhotské pivní slavnosti – výletiště ve S. Lhotě – začátky: v SO: v 18 hod.; v NE v 15 hod.


SVĚTLÁ:
30.6.     Dětský den
– pro děti je připravena řada soutěží a kulturní program – občerstvení zajištěno – výletiště – začátek ve 14 hod.


ŠEBETOV:
2.6.    O pohár starosty
– soutěž mladých hasičů – soutěž v požárním útoku a štafetě CTIF – zámecký park + náves – začátek ve 13 hod.
3.6.    Hrátky s čertem – divadelní představení v podání Divadelního spolku z Knínic – kinosál – začátek v 17 hod.
16.6.    Taneční zábava – hraje Prorock – zámecký park – začátek ve 20 hod.


UHŘICE:
23.6.    Celostátní setkání Uhřic
– tentokrát v Uhřicích okres Hodonín


VANOVICE:
16.6.    Hudební slavnosti
– pořádá pěvecký soubor Vlastimil – kulturní dům
17.6.    Tělovýchovné slavnosti – pořádané v rámci XVI. všesokolského sletu a 100. výročí založení ČSR – v průběhu celého odpoledne občerstvení zajištěno – po skončení programu k tanci a poslechu hudba - hřiště – začátek ve 14 hod.
23.6.    Koncert – pořádá Farní sbor ČCE Vanovice + OÚ Vanovice – vystoupí skupina Zvonky dobré zprávy z Kateřinic s unikátní zvonkohrou – začátek v 18 hod.
29.6.    Slavností zakončení školního roku – sál záložny
Červen   Den dětí – pořádá kulturní výbor - kulturní dům


18. května 2018

866 x

Aktuality

27. srpna 2021

23. června 2021

 

Svazek obcí Malá Haná

Náves 168, 679 38 Cetkovice

IČ: 70972818

info@obecborotin.cz