[MIKROREGION]

Kontakt

Svazek obcí Malá Haná
Náves 168
679 38 Cetkovice
IČO: 70972818
info@obecborotin.cz

Okolo Malé Hané 2016

VELKÉ OPATOVICE:
28.5.-11.6. Výstava  prací žáků výtvarného oboru ZUŠ V. Opat. – pořádá ZUŠ V. Opat. + Památník Města – výstava prací žáků p. uč. Renaty Štindlové a Františka Žáčka – vestibul stálého kina – zahájení 28.5. v 15 hod. – dále otevřeno v Ne: 14-16 hod.
2.6.     Dětský den v ZŠ V. Opatovice
4.6.     Dětský den – pořádá RC Motýlek – divadelní pohádka, aquazorbing, 3G trenažér, skákací hrad a trampolína, ukázka histor. Stanu, soutěže pro děti, tvořivé dílničky, malování na obličej, tepování, ukázka hasičské techniky a další bohatý doprovodný program – bohaté občerstvení – prostory zámeckého sálu a parku – začátek ve 14 hod.
8.6.     Klub mladých důchodců – další pravidelná schůzka – na programu opékání buřtů ve Velké Roudce – začátek v 16:30 hod.
10.6.   Víkend otevřených zahrad + Muzejní noc – program:
  • Organizované prohlídky celého zámku – ve 14, v 16 a v 18 hod. (sraz na nádvoří u MěÚ) v prohlídce bude možno vidět novou obřadní síň s reliéfy K. Otáhala, MKC, oranžerii, zámeckou knihovnu a schodiště, půdu nad zámeckým sálem, koncertní sál ZUŠ, fitness, učebnu výtvarného oboru ZUŠ s terasou, kino (pódium), promítárnu, bývalou galerii SOŠ a SOU, bývalou saunu, půdu nad kinosálem
  • Komentované prohlídky parku – v 15.00 hod. a v 17.00 hod. (sraz u barokní vrátnice u vstupu do parku)
  • Staré muzeum s výstavou historických šicích strojů (pana Dufka) – otevřeno: 14- 21 hod.
  • Poezie Velkoopatovicka v podání DS teaTrumve 14, v 16 a v 18 hod. vždy na začátku organizované prohlídky zámku
  • Zámecké sklepy v Zádvoří – otevřeno: 16.30 – 18.30 hod. Během prohlídek vystoupí velkoopatovičtí rytíři (DS teaTrum)
  • Cestovatelská beseda „S batohem po jihovýchodní Asii – Laos a Vietnam“ –Zámecký sál – začátek v 18.00 hod.
  • Kostel sv. Jiří – otevřeno: 14.0021.00 hod.
  • Moravské kartografické centrum a Památník Města – otevřeno: 10 – 21 hod.
10.6.   Putování za šamotovým plátkem a pohádkový les – 43. ročník – pořádá KČT V. Opat. – trasy: 7, 10, 17, 26, 35 a 50 km pěší a 40, 75 a 100 km cyklotrasy – start: 6-10 hod. na fotbalovém hřišti – startovné: 30 Kč dospělí a 15 Kč děti (děti do 6 let zdarma)
10.6.   Koncert ke Dni otců – pořádá ZUŠ V. Opat. – vystoupí učitelé ZUŠ – kostel sv. Jiří – začátek v 15 hod. –
13.6.   Zahradní slavnost – areál MŠ 2 – začátek 14:30 hod.
18.6.   Farní den – pořádá Římskokatol. farnost – mše svatá v kostele sv. Jiří ve 14 hod. – po mši setkání v Orlovně
19.6.   Závěrečný koncert žáků ZUŠ V. Opatovice – Moravské kartografické centrum – začátek v 17 hod.
20.6.   Vystoupení žáků LDO ZUŠ V. Opatovice – stálé kino
22.6.   Běh naděje – pořádá TJ Sokol – 3. ročník sportovně-společenské humanitární akce – prezentace v 16:15-16:50 hod. – start v 17 hod. – nádvoří zámku – vstup do stálého kina
24.6.   Dětský jezdecký den – pořádá Jezdecká stáj Victoria – jezdecké hry, ukázka drezúry a parkurového skákání, výstava zemědělské a hasičské techniky, vojenská střelnice a další atrakce – zábavný program pro děti – bohaté občerstvení zajištěno – na louce u JZD – začátek ve 14 hod.
25.6.   Absolventský koncert Doubravky Lexmanové – zobcová flétna – zámecký sál ZUŠ – začátek v 15 hod.
26.6.   S hudbou proti drogám – pořádá ZUŠ pro žáky ZŠ – stálé kino – začátek v 10 hod.
27.6.   Vystoupení žáků LDO ZUŠ V. Opatovice – pro žáky ZŠ V.O. – stálé kino – začátek v 10 hod.
28.6.   Vystoupení žáků LDO ZUŠ V. Opatovice – pro žáky ZŠ V.O. – stálé kino – začátek v 10 hod.
29.6.   Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků – stálé kino – začátek v 9 hod.
Červen Pasování prvňáčků na čtenáře – pořádá Městská knihovna + ZŠ V.O.

 

BOROTÍN:

10.6.   Nohejbalový turnaj trojic v areálu na koupališti – pořádá TJ Sokol Borotín – prezentace bude probíhat od 8 do 8.30 hodin – startovné činí 300 Kč za tým – registraci provádějte u pana Milana Novotného, mob. 605 989 590 nebo na e-mail: milanov001@seznam.cz – registrace je možná do obsazení maximální kapacity turnaje – občerstvení je zajištěno po celou dobu turnaje – těší se na Vás pořadatelé – začátek v 9 hodin
CETKOVICE:
3.6.       Nohejbalový turnaj – víceúčelové hřiště – zájemci se musí předem zaregistrovat na: starosta@cetkovice.cz –  bohaté občerstvení zajištěno
9.6.       Rozloučení předškoláků – pořádá MŠ – zahrada kulturního domu – občerstvení připraveno – začátek v 15:30 hod.
MALÁ ROUDKA – SKOČOVA  LHOTA:
10.6.   Turnaj v malé kopané – víceúčelové hřiště v M.R. – začátek v 8 hod.
24.6.   27. Lhotské pivní slavnosti – výletiště v S.L. – začátek  v 18 hod.
SVĚTLÁ:
24.6.   Dětský den – pro děti je připravena řada soutěží a kulturní program – občerstvení zajištěno – výletiště – začátek ve 14 hod.
ŠEBETOV:
3.6.   O pohár starosty – soutěž mladých hasičů – soutěž v požárním útoku a štafetě CTIF – zámecký park + náves – začátek ve 13 hod.
10.6. Zájezd za koupáním – termální lázně Várkertfürdö Pápa – zájezd je již obsazen
17.6. Taneční zábava – k tanci a poslechu hraje Krounex – občerstvení připraveno – zámecký park – začátek ve 20 hod.
23.6. Zájezd do Mahenova divadla v Brně – William Shakespeare „Něco za něco“
 
VANOVICE:
3.6.     Den dětí – pořádá kulturní výbor – divadelní pohádka „O dvanácti měsíčsích“ v podání DS teaTrum V. Opatovice – děti se mohou povozit na koních (Farma Drválovice) – skákací hrad a další překvapení – kulturní dům – začátek v 15 hod.
11.6.   Koncert v evangelickém kostele – vystoupí pěvecký sbor Cantumus (ZUŠ Letovice) pod vedením Veroniky Hromkové, jako host na violoncello zahraje Ivana Freitingerová za doprovodu Sergeje Golubkova – začátek v 18 hod.

Komentáře nejsou povoleny.